Ticaret Bakanlığı İhracat Destekleri

Ticaret Bakanlığı İhracat Desteğine başvurmak sizin için bir sorun haline mi geldi?

Muhasebeciniz rutin işlerin yoğunluğunda Ticaret Bakanlığı İhracat Desteklerini takip etmekte zorlanıyor mu?

Küçük detaylar ya da bilgi eksikliği nedeniyle ihracat desteği başvurunuz olumsuz mu sonuçlanıyor?

İhracat desteği başvurularınızı gönül rahatlığı ile profesyonel bir kadroya teslim etmek mi istiyorsunuz?

ihracat Destek başvurularınızı başarıyla sonuçlandırmak için Solvitech Proje olarak size destek oluyoruz.

Ticaret Bakanlığı İhracat Desteği Nedir?

İhracat yapan ya da yapmak isteyen şirketleri ihracat yapmaya teşvik etmek için yatıkları harcamaların desteklendiği bir programdır.

Ticaret Bakanlığı İhracat Desteklerinden Kimler Faydalanabilir ?

Türkiye’de üretim yapan ya da Türkiye’de üretilen ürünlerin ticaretini yapan ya da bilişim, yönetim danışmanlığı gibi hizmet sektöründe yer alan ve ilgili ürün/hizmetlerini yurt dışına satan ya da satmak isteyen firmalar Ticaret Bakanlığı İhracat desteklerinden faydalanabilir.

Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği

Ticaret Bakanlığı’nın Yurt Dışı pazar araştırması ve müşteri ziyareti desteği kapsamında ulaşım, konaklama ve araç kiralama gibi faaliyetleri %70’e varan oranda ve gezi başına 180.000 TL’ye kadar Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.

Konaklama kişi başına günlük 4.500 TL’ye (oda + kahvaltı) kadar desteklenir. Ulaşım kapsamında uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri desteklenir.

Yurt İçi Fuar Katılım Desteği 

Ticaret Bakanlığın tarafından destek kapsamına alınan sektörel nitelikli yurt içi fuarlar listesinde yer alan fuarlara katılım sağlanabilir

Yapılan harcamalar, yer kirası ve stant masrafları için ödenen fatura tutarının %50’si oranında ve üst limiti 144.000 TL olacak şekilde desteklemektedir.

Yurt Dışı Fuar Katılım Desteği 

Ticaret Bakanlığı’nın fuar katılım desteği kapsamında yurt dışında (milli katılım veya bireysel katılım) ve yurt içinde, bakanlığın belirlediği fuarlara katılarak ihracat desteği alabilirsiniz.

Fuar organizasyonlarında katılımcı firmanın sahip olduğu standın metrekaresine göre destek söz konusudur.

Desteğe esas tutar, fuar ve/veya ülke ve/veya sektör bazında metrekare başına belirlenen yaklaşık toplam maliyetin % 50’sini, bakanlıkça belirlenen hedef ülkelerde ise % 70’ini geçemez.

2023 yılı için belirlenen destek üst limitleri; genel nitelikli fuarlar için 271.000 TL, sektörel nitelikli fuarlar için 452.000 TL ve prestijli fuarlar için ise 1.357.000 TL‘dir.

Örnek:

Fuar Standı = 25 m²

Bakanlığın o fuar için belirlediği metrekare ücreti = 500 TL

Destek Konu Miktar = 500*25= 12.500 TL

Listede yer almayan fuarların destek kapsamına alınabilmesi için fuar tarihinden en geç 2 ay önce başvuru yapılmalıdır.

Yurt Dışı Birim Kira Desteği

Bu destek kapsamında, şirketlerin Türkiye’de üretilen ürünlerin pazarlandığı yurt dışı birimlerinin kira giderleri desteklenmektedir.

Şirketler kira gideri desteğinden her bir ülke için en fazla 4 yıl yararlandırılır. Bir şirket en fazla 25 birim için kira desteğinden yararlanabilir.

Yurt dışı birimlerin (mağaza, depo, ofis/paylaşımlı ofis, sergi/teşhir salonu, ürün teşhir serası/tarlası veya reyon/raf/dekorasyonlu köşe/kiosk/stant ile üzerine bina yapılmak üzere kiralanan arsa) kira giderleri destek kapsamındadır.

Destek oranı %50 olarak belirlenmiştir. Hedef ülkelerde gerçekleştirilen kira harcamalarında ise destek oranı %70 olarak uygulanacaktır. Ticari şirketler için yıllık destek üst limiti mağazalarda 100.000$, diğer birimlerde 75.000$’dır. Sınai şirketler için yıllık destek üst limiti mağazalarda 120.000$, diğer birimlerde 100.000$’dır.

Yurt Dışı Marka Tescili Desteği

Bu destek kapsamında şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının aşağıda belirtilen giderleri 4 yıl süresince desteklenir.

Bu noktada Ticaret Bakanlığı %50 oranında ve yıllık en fazla 1.357.000 TL’ ye kadar destek sunmaktadır.

Marka tescil faaliyetinin birden fazla ülkeyi kapsaması durumunda, söz konusu ülkelerin tamamının hedef ülkeler listesinde yer alması halinde ilave destek oranı (+%20) uygulanır.

Yurt dışı marka tescil başvurusunun desteklenebilmesi için yurt dışı marka tescil başvurusunun yapılmış olması yeterlidir.

Yurt Dışı Tanıtım Desteği

Şirketlerce veya şirketin organik bağının bulunduğu yurt dışı şirketi veya şubelerince Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilen katalog basımı, sosyal medya, dergi, gazete, televizyon gibi reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderler %50 oranında 4 yıl süresince desteklenir.

Destekten yararlandırılacak şirketlerin, destek başvuru tarihinden en az 1 yıl önce kurulmuş olması gerekir.

Bakanlığın belirlediği hedef ülkeler arasında ise destek oranına 20 puan ilave uygulanır. Destek üst limiti  birim bazlı tanıtımda 4.524.000 TL, marka tescil bazlı tanıtımda 7.239.000 TL’dir.

Danışmanlık Hizmetimiz

Solvitech Proje olarak Ticaret Bakanlığı destekleri konusunda başvuru dosyasının hazırlanması, başvuru ve onay sürecinin yönetimi ve Ticaret Bakanlığı desteklerinden maksimum oranda faydalanmanız konusunda sizlere uçtan uca danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Ticaret Bakanlığı desteklerine ilişkin her türlü sorunuz için iletişim formundan talep oluşturabilir, uzmanlarımızdan profesyonel destek alabilirsiniz.