Solvıtech proje

TÜBİTAK 1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Programı (SİPARİŞ AR-GE)

Sipariş Ar-Ge olarak ta bilinen TÜBİTAK 1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Programı, bir tarafta müşteri kuruluş, diğer tarafta tedarikçi kuruluş (KOBİ) olmak üzere en az 2 paydaşı olan bir destek programıdır.

Program kapsamında müşteri kuruluşun teknolojik ihtiyacına yönelik çözümün tedarikçi kuruluş tarafından sağlanması ve ortaya çıkan bu çözümün ticarileştirilebilir olması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda TÜBİTAK tarafından açılan çağrıya tedarikçi kuruluş, müşteri kuruluş adına gerçekleştireceği Ar-Ge çalışmalarını içeren proje sunacak ve ürün veya süreci geliştirecektir. Diğer yandan müşteri kuruluş ta projenin hedeflerine uygun ilerleyip ilerlemediğinin takibini yapacaktır.

Sipariş Ar-Ge destek programına spesifik sektör ve teknoloji alanı sınırlaması olmaksızın bütün firmalar başvuru yapabilmektedir. Ticarileştirme kritik önemde olduğu için proje başvurularında Pazar araştırması ve teknik yapılabilirlik incelemesinin sunulması beklenmektedir.

Desteklenen projelerde tedarikçi kuruluşun masrafları TÜBİTAK ve müşteri kuruluş tarafından müşterek olarak karşılanmaktadır.

TÜBİTAK 1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Programı hakkında güncel çağrılar ve detaylı bilgi almak için ilgili linkten bize ulaşabilir, sorularınızı uzmanlarımıza iletebilirsiniz.

TÜBİTAK 1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Programı kapsamında proje süresinin son açıklanan çağrılarda maksimum 24 ay olması gerektiği belirtilmiştir.

TÜBİTAK 1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Programı kapsamında başvuru yapılacak proje bütçesinin en fazla 2.500.000 TL olması gerekmektedir.

Tedarikçi kuruluş dönem raporunda belirttiği harcamaların %40’ ını Müşteri kuruluştan, TÜBİTAK tarafından kabul edilen harcama tutarının %40’ ını TÜBİTAK’ tan hibe desteği olarak alır. Kalan tutarın yani yaklaşık olarak %20’ lik kısmı kendisi karşılamış olur.

TÜBİTAK 1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Programına KOBİ veya Büyük Ölçekli Müşteri Kuruluş ile KOBİ ölçeğindeki Tedarikçi Kuruluş ortak başvuru yapabilmektedir. Bütün başvuru ve destek süreçlerinde muhatap Müşteri Kuruluş olmaktadır.

Diğer bir önemli koşul; Müşteri Kuruluş ile Tedarikçi Kuruluş arasında ortaklık bağlantısının bulunmaması gerekmektedir.

 • Personel giderleri,
 • Ulaşım giderleri,
 • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
 • Hizmet alımı giderleri,
 • Malzeme ve sarf giderleri,
 • Danışmanlık giderleri,
 • Toplantı, tanıtım, organizasyon giderleri desteklenmektedir.
 • Projenin Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi Ve Yenilikçi Yönü
 • Proje Planının Ve Kuruluş Altyapısının Proje İçin Uygunluğu
 • Proje Çıktılarının Ekonomik Yarara Ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği,
 • Proje önerisinin çağrıya uygunluğu,
 • Proje kapsamındaki Ar-Ge faaliyetleri ile gider kalemlerinin nitelik ve nicelik yönünden uyumluluğu,

Özellikle son dönemde ilgili proje çıktılarının Ekonomik yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği bir diğer deyişle Ticarileştirmesi daha fazla önem kazanmıştır. Ticarileşme izlemesine konu olan projeye ilişkin Ticarileşme Başarı Puanı (TBP) hesaplanacaktır. Firmanın projelerinden aldığı son 5 yıldaki TBP’lerin ortalaması Firmanın Ticarileşme Başarı Puanı (FTBP) olacak ve sonraki süreçte proje başvurularında değerlendirme kriterlerinden biri olacaktır.

TÜBİTAK TEYDEB desteklerinin ilk başladığı günden 2022 yılına kadar başvuruların yaklaşık %50’ si desteklenmiştir.

Solvitech Proje olarak TÜBİTAK 1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Programı konusunda başvuru dosyasının hazırlanması, başvuru ve onay sürecinin yönetimi ve TÜBİTAK desteklerinden maksimum oranda faydalanmanız konusunda sizlere uçtan uca danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

TÜBİTAK desteklerine ilişkin her türlü sorunuz için ilgili formdan talep oluşturabilir, uzmanlarımızdan profesyonel destek alabilirsiniz.

Diğer TÜBİTAK destekleri için tıklayınız.

Diğer hizmetlerimiz için tıklayınız.

SOLVITECH PROJE

TÜBİTAK 1707 Sipariş Ar-Ge Destek Programından hemen yararlanmak ve detaylı bilgi almak için form doldurabilirsiniz!