Solvıtech proje

KOSGEB KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı

Programın kapsamı ulusal öncelikli alanlarda faaliyet gösteren KOBİ’ lerin ekonomiden aldığı payın artırılması, rekabet güçlerinin artırılması ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesine yöneliktir.

 • Senede 2 defa açıklanan spesifik çağrılara göre başvuru yapılabilmektedir.
 • Her çağrıda başvuru yapabilecek sektör ve başvuru koşulları değişim gösterebilmektedir.
 • Ör: 2021 2. yarısında açıklanan çağrının kapsamı İmalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin üretim süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma oranını artırmaya yönelik olmuştur. Güncel çağrılara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/3288/kobigel-kobi-gelisim-destek-programi

KOSGEB KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programında genel destek oranı personel hariç %60 oranındadır. Personel desteğinde ise üst limit olmak kaydıyla oran %100’ dür.  Geri ödemesiz destek maksimum 450.000 TL, geri ödemeli destek ise en fazla 1.050.000 TL olup bu çağrı kapsamında toplam destek 1.500.000 TL’ yi bulmaktadır.

Proje süresi en az 8 ay, en fazla 36 ay ile sınırlandırılmıştır. Aynı zamanda 8 aydan sonra 4’ ün katları olmalıdır.

Ulusal öncelikli alanlara yönelik senede 2 defa açıklanan spesifik çağrılar sonrası başvuru yapılabilmektedir. Başvuru sonrası sonuçlar genellikle 1-2 ay içerisinde belli olmaktadır.

Bu destek kapsamında hangi giderlerin karşılanacağı açıklanan güncel çağrıda duyurulmaktadır.

Ancak bina, gayrimenkul, inşaat, araç alımı veya kiralaması, proje ile ilişkilendirilmeyen personel giderleri, vergi, stopaj ve SGK primleri gibi giderler kesin olarak desteklenmez.

 • Projedeki amaç ile açıklanan çağrının ilişkisi ve uyumluluğu,
 • Proje içerisindeki hedef-amaç uyumluluğu,
 • Belirlenen amaçlara uygun olarak faaliyetlerin tanımlanmış olması,
 • Projenin kurumun hedefleri, pazar ve rekabet durumuna etkisi,
 • Amaç, hedef ve faaliyetlerin beklenen sonuçlar ile uyumluluğu,
 • Proje sonrası elde edilen kazanımların devamlılığını sağlayabilme,
 • Talep edilen destek kalemlerinin projenin uygulanmasında gerekliliği,
 • Proje bütçesinin giderlere göre tutarlı, dengeli ve uyumlu olması,
 • Son olarak çağrıya özel oluşturulmuş değerlendirme kriterleri eklenerek puanlama yapılmaktadır.

Solvitech Proje olarak KOSGEB KOBİGEL – KOBİ Gelişim Programı konusunda projenizin mevzuata uygun olarak yazılması, başvuru dosyasının hazırlanması, başvuru ve onay sürecinin yönetimi, teknik ve mali raporlama ve KOSGEB desteklerinden maksimum oranda faydalanmanız konusunda sizlere uçtan uca danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

KOSGEB desteklerine ilişkin her türlü sorunuz için aşağıdaki formdan talep oluşturabilir, uzmanlarımızdan profesyonel destek alabilirsiniz.

Diğer destek ve hibe programları için için tıklayınız.

Tüm danışmanlık hizmetlerimiz için tıklayınız.

SOLVITECH PROJE

KOSGEB KOBİGEL - KOBİ Gelişim desteğinden hemen yararlanmak ve detaylı bilgi almak için form doldurabilirsiniz!