Solvıtech proje

TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

Tüm sektör ve teknoloji alanlarında yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projelerin desteklenmesine ilişkin geri ödemesiz hibe programıdır.

Ayrıca güncel dönem çağrı sayfasında belirtilen Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik konularında sunulan projelere öncelik verilmektedir. Dolayısıyla bu konulara uyan başvuruların kabul olasılığı oldukça yüksektir.

1512 Teknogirişim Sermayesi Destek Programı ile desteklenen firmaların üçüncü aşama proje başvuruları bu çağrı dışında sürekli yapılabilmektedir. Ancak, 1507 TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Çağrısına yapıldığında ise desteklenen projenin devamı niteliğinde bile olsa üçüncü aşama başvurusu sayılmayıp bu çağrı kapsamında değerlendirilmektedir.

Ayrıca güncel dönem çağrı sayfasında belirtilen Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik konularında sunulan projelere öncelik verilmektedir. Dolayısıyla bu konulara uyan başvuruların kabul olasılığı oldukça yüksektir.

Tamamen geri ödemesiz hibe programıdır. Bu destek kapsamında proje bütçesi için destek üst limiti 600.000 TL üzerinden hesaplanmaktadır. Destek oranı maksimum %75 oranındadır. Özetle bu destek kapsamında alabileceğiniz maksimum hibe miktarı 450.000 TL’ dir.

Maksimum 18 aya kadar olan projeler desteklenmektedir.

KOBİ tanımına uyan ve katma değer yaratan bütün firmalar başvuru yapabilir. Bir diğer ifadeyle 250 kişiden az yıllık çalışanı olan, yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 250 milyon TL’den az olan bütün işletmeler başvurabilir.

Talebe bağlı olarak proje bütçesinin %25’i oranında ön ödemeden faydalanmak mümkündür.

Yılda iki kez başvuru almaktadır. Ocak, Şubat ayları ve Temmuz, Ağustos aylarında açılan özel çağrılara göre başvuru alınmaktadır.

  • Personel giderleri,
  • Seyahat giderleri,
  • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
  • Malzeme ve sarf giderleri,
  • Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,
  • Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri.
  • Projenin Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi Ve Yenilikçi Yönü
  • Proje Planının Ve Kuruluş Altyapısının Proje İçin Uygunluğu
  • Proje Çıktılarının Ekonomik Yarara Ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği

Özellikle son dönemde bu 3 temel kriter arasında ilgili proje çıktılarının Ekonomik yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği bir diğer deyişle Ticarileştirmesi daha fazla önem kazanmıştır. Ticarileşme izlemesine konu olan projeye ilişkin Ticarileşme Başarı Puanı (TBP) hesaplanacaktır. Firmanın projelerinden aldığı son 5 yıldaki TBP’lerin ortalaması Firmanın Ticarileşme Başarı Puanı (FTBP) olacak ve sonraki süreçte proje başvurularında değerlendirme kriterlerinden biri olacaktır.

TÜBİTAK 1501 ve 1507 desteklerinin ilk başladığı günden 2022 yılına kadar başvuruların yaklaşık %50’ si desteklenmiştir. Özellikle 1507 hibe programının 1501’e göre kabul olasılığının daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

Solvitech Proje olarak TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı konusunda başvuru dosyasının hazırlanması, başvuru ve onay sürecinin yönetimi ve TÜBİTAK desteklerinden maksimum oranda faydalanmanız konusunda sizlere uçtan uca danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

TÜBİTAK desteklerine ilişkin her türlü sorunuz için aşağıdaki formdan talep oluşturabilir, uzmanlarımızdan profesyonel destek alabilirsiniz.

Diğer TÜBİTAK destekleri için tıklayınız.

Diğer hizmetlerimiz için tıklayınız.

SOLVITECH PROJE

TÜBİTAK 1507 Destek Programından hemen yararlanmak ve detaylı bilgi almak için form doldurabilirsiniz!