Solvıtech proje

KOSGEB Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı

KOBİ ölçeğindeki firmaların Ar-Ge ve inovasyon içeren yeni ürün, süreç veya hizmet üretmeleri veya iyileştirmeye dayalı çalışmaları desteklemeyi amaçlamaktadır.

Bununla beraber Ür-Ge başlığı altında değişen pazar talepleri ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde ürün geliştirme çalışmaları desteklenmektedir. Bu noktada KOBİ’ lerden orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş ürünlerin üretimi beklenmektedir.

Ayrıca güncel dönem çağrı sayfasında belirtilen Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik konularında sunulan projelere öncelik verilmektedir. Dolayısıyla bu konulara uyan başvuruların kabul olasılığı oldukça yüksektir. Aynı zamanda bu çağrılara uyan alanlarda üst limit 6.000.000’ a kadar çıkabilmektedir.

Ayrıca güncel dönem çağrı sayfasında belirtilen Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik konularında sunulan projelere öncelik verilmektedir. Dolayısıyla bu konulara uyan başvuruların kabul olasılığı oldukça yüksektir.

1512 Teknogirişim Sermayesi Destek Programı ile desteklenen firmaların üçüncü aşama proje başvuruları bu çağrı dışında sürekli yapılabilmektedir. Ancak, 1507 TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Çağrısına yapıldığında ise desteklenen projenin devamı niteliğinde bile olsa üçüncü aşama başvurusu sayılmayıp bu çağrı kapsamında değerlendirilmektedir.

Ayrıca güncel dönem çağrı sayfasında belirtilen Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik konularında sunulan projelere öncelik verilmektedir. Dolayısıyla bu konulara uyan başvuruların kabul olasılığı oldukça yüksektir.

Tamamen geri ödemesiz hibe programıdır. Bu destek kapsamında Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon projelerine 750.000 TL’ ye kadar, proje teklif çağrı kapsamında olması durumunda ise 6.000.000’ a kadar desteklenmektedir. Destek oranı maksimum %75 oranındadır. Nitelikli personel konusunda ise destek oranı %100’ dür.

En az 8, en fazla 24 ay süreli projelerde destek uygulanmaktadır. 8 ve 24 ay arasındaki süre ise 4’ün katları olmak zorundadır.

KOBİ tanımına uyan ve Ar-Ge, Ür-Ge ve inovasyon içerikli ürün geliştirme düşüncesi olan bütün firmalar başvuru yapabilir. Amaç kısmında belirtmiş olduğumuz yeni ürün, süreç, hizmet üretilmesi, geliştirilmesi, iyileştirilmesi, kalite veya standart yükseltici çalışmalar, maliyet düşürücü faaliyetler veya yeni üretim teknolojileri konusunda Ar-Ge ve İnovasyon niteliği olan projelere destek verilmektedir.

Detay bilgi için: https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7664/arge-urge-ve-inovasyon-destek-programi

Destek programı genel olarak açık olup, senede 2 defa güncel dönem proje teklif çağrıları yapılmaktadır. Özellikle 750.000 lirayı geçen destek ihtiyaçlarında bu çağrılar takip edilebilir.

 • Makine-Teçhizat,
 • Donanım,
 • Hammadde,
 • Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği,
 • Personel Desteği,
 • Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Desteği,
 • Test, Analiz ve Belgelendirme Giderleri Desteği,
 • İşletme Kuruluş Giderleri Desteği,
 • Projenin Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi Ve Yenilikçi Yönü,
 • Proje Planının Ve Kuruluş Altyapısının Proje İçin Teknik ve Mali Açıdan Uygunluğu,
 • Proje Maliyetlerinin Proje kapsamı ile ilişkilendirilmiş olması,
 • Proje Maliyetlerinin Uygulama Esaslarında belirtilen Yönergeye Uygun Girilmiş Olması,
 • Projenin Sürdürülebilirlik ve Yerindeliği,
 • Proje Çıktılarının Ekonomik Yarara Ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği,

*Özellikle son dönemde proje çıktılarının Ekonomik yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği bir diğer deyişle Ticarileştirmesi daha fazla önem kazanmıştır.

Solvitech Proje olarak KOSGEB Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı konusunda projenizin mevzuata uygun olarak yazılması, başvuru dosyasının hazırlanması, başvuru ve onay sürecinin yönetimi, teknik ve mali raporlama ve KOSGEB desteklerinden maksimum oranda faydalanmanız konusunda sizlere uçtan uca danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

KOSGEB desteklerine ilişkin her türlü sorunuz için ilgili formdan talep oluşturabilir, uzmanlarımızdan profesyonel destek alabilirsiniz.

Diğer destek ve hibe programları için için tıklayınız.

Tüm danışmanlık hizmetlerimiz için tıklayınız.

SOLVITECH PROJE

KOSGEB Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon desteğinden hemen yararlanmak ve detaylı bilgi almak için form doldurabilirsiniz!