Solvıtech proje

KOSGEB Geleneksel ve İleri Girişimcilik Destek Programı

Herkes tarafından bilinen KOSGEB’ in Girişimcilik Destek Programı kapanmış olup, onun yerine Geleneksel Girişimcilik ve İleri Girişimcilik olmak üzere 2 ayrı destek programına ayırmıştır.

 

Temelde her 2 destek programının da amacı aynı olup yeni kurulan işletmelerin hayatta kalma oranını arttırmaya yöneliktir. İleri Girişimcilik desteğinin Geleneksel Girişimcilik desteğine kıyasla en önemli farkı ülkemizin belirlediği stratejik öncelikli sektörlerdeki girişimlere yönelik olmasıdır. Dolayısıyla şirket kuruluşundaki seçilecek NACE kodu bu noktada kritik öneme sahiptir. Diğer önemli fark ise destek miktarıyla ilgilidir.

İlgili linkte yer alan NACE’ ye sahip işletmeler İleri Girişimcilik Desteğine başvurabilmektedir.

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7390/ileri-girisimci-destek-programi

 • Öncelikle her iki program başvurusu için de şirket kuruluşundan önce KOSGEB tarafından hazırlanan online eğitimler tamamlanmalı ve tamamlandığına dair sertifika alınmalıdır.
 • İşletme başvuru tarihinden en fazla 1 sene öncesinde kurulmuş olmalıdır.
 • Geleneksel Girişimcilikte ayrıca bir önkoşul bulunmamaktadır.
 • İleri Girişimcilik Destek programına başvuru için KOSGEB tarafından belirlenen İleri Girişimcilik Programı Faaliyet konuları tablosunda belirtilen konularda faaliyet gösteren işletmeler başvurabilmektedir. Dolayısıyla bu destekten faydalanmak isteyen girişimciler şirket kuruluşu öncesi muhakkak bir uzmandan destek almaları tavsiye edilmektedir.

KOSGEB Geleneksel veya İleri Girişimcilik desteğinin azami süresi desteklemeye ilişkin karar yazısı sonrası 24 ay’ dır.

Destek oranı makine, teçhizat, yazılım, mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği için %75’tir. Kuruluş, performans ve sertifika desteğinde destek miktarı sabit olup, herhangi bir oran uygulanmaz.

KOSGEB Geleneksel Girişimcilik Desteği 65.000 TL’ ye kadar, KOSGEB İleri Girişimcilik Desteği ise 375.000 TL’ ye kadar desteklenmektedir.

Öncelikle online ortamda ilgili eğitimlerin tamamlanması ve sonrasında şirketin kurulması gerekmektedir. Şirket kuruluşu sonrası 12 ay içinde başvuru yapılabilmektedir. Başvuru süreci genellikle 1-2 ay içerisinde belli olmaktadır.

Geleneksel Girişimcilik Desteği kapsamında;

 • Kuruluş giderleri,
 • Performans desteği,
 • Sertifika giderleri.

İleri Girişimcilik Desteği kapsamında;

 • Şirket kuruluş giderleri,
 • Performans desteği,
 • Sertifika desteği,
 • Makine, teçhizat ve yazılım giderleri,
 • Mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğu gibi maliyetler desteklenmektedir.

Geleneksel Girişimcilik Desteği değerlendirme kriterleri

 • Girişimcinin yeterliliği, tecrübesi, bilgi birikimi ve niteliği
 • Desteklerden yararlanarak fon sağlamak amacıyla başka bir işletmenin formalite olarak kapatılması ve kapanan firmanın faaliyetlerinin devamı niteliğinde kurulup kurulmadığı,
 • İş modeli, üretim, dağıtım, gelir stratejisi tutarlılığı,

İleri Girişimcilik Desteği değerlendirme kriterleri

 • Girişimcinin eğitimi, yeterliliği, tecrübesi, bilgi birikimi ve niteliği,
 • Girişimcinin iş modeline hakimiyeti, iş modelinin tutarlılığı ve sürdürülebilirliği,
 • Girişimci ve ortakları arasındaki işbirliği, görev dağılımı ve uyum,
 • Çalışan personelin niteliği, iş modelinin yeni istihdamlara kapı aralaması,
 • Talep edilen desteklerin işletmenin konusuna doğrudan etkisi, gerekliliği ve maliyetlerin uygunluğu,
 • İşletmenin gelir gider dengesinin uyumu, müşteri grubu ve Pazar açısından başarılabilme durumu,

Solvitech Proje olarak KOSGEB Geleneksel veya İleri Girişimcilik Desteği konusunda projenizin mevzuata uygun olarak yazılması, başvuru dosyasının hazırlanması, başvuru ve onay sürecinin yönetimi, teknik ve mali raporlama ve KOSGEB desteklerinden maksimum oranda faydalanmanız konusunda sizlere uçtan uca danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

KOSGEB desteklerine ilişkin her türlü sorunuz için ilgili formdan talep oluşturabilir, uzmanlarımızdan profesyonel destek alabilirsiniz.

Diğer destek ve hibe programları için için tıklayınız.

Tüm danışmanlık hizmetlerimiz için tıklayınız.

SOLVITECH PROJE

KOSGEB Girişimcilik desteğinden hemen yararlanmak ve ücretsiz bilgi almak için form doldurabilirsiniz!