Solvıtech proje

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Desteği

 • Ar-Ge ve Tasarım Vergi Teşviği (%100): Ar-Ge faaliyetlerine ilişkin harcamaların tamamı yıllık gelir vergisinin tespitinde indirim konusu yapılmaktadır. Bu noktada en önemli husus söz konusu harcama kalemlerinin Ar-Ge ve Tasarım faaliyetleri ile doğrudan ilgili olmasıdır. Teşvik konusu harcama kalemleri şu şekildedir:
  • Personel giderleri,
  • İlk madde ve malzeme giderleri,
  • Amortisman giderleri,
  • Genel giderler,
  • Vergi, Resim, Harçlar,
  • Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler.
 • Gelir Vergisi Stopajı Desteği(%80-%95): Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde çalışan personelin bu çalışmalar karşılığında elde ettikleri ücret %80 ila %95 oranında gelir vergisinden muaftır. Söz konusu oran personelin eğitim durumuna göre değişim göstermektedir. Ayrıca Ar-Ge ve Tasarım faaliyetlerine yönelik ayırdıkları süreye göre teşvik miktarı değişim göstermektedir. Bununla beraber Ar-Ge ve Tasarım faaliyetleri ile ilişkili olmak koşulu ile dışarıda geçirilen süreler de teşviğe konu edilebilir.
 • Sigorta İşveren Primi Desteği(%50): Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde görev alan personelin elde ettikleri ücret üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren payının yarısı teşvik kapsamındadır. Üstelik Ar-Ge ve Tasarım faaliyetleri ile ilişkili olmak koşulu ile dışarıda geçirilen süreler buna dahildir.
 • Damga Vergisi Desteği(%100): Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde mevzuat kapsamındaki faaliyetlere ilişkin düzenlenen kağıtlardan ve Ar-Ge ve Tasarım Merkezi personelinin ücretindeki damga vergisi alınmaz.
 • Gümrük Vergisi İstisnası(%100): Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerindeki proje ve araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen hammadde, makine-teçhizat ve eşya gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kağıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan istisnadır.
 • Temel Bilimler Personel İstihdam Desteği: Yalnızca Ar-Ge Merkezlerine yönelik bu destek kaleminde 2 sene boyunca ve Ar-Ge personel sayısının(destek personeli hariç) en fazla %10’ u kadar alınacak temel bilimler mezunu yeni istihdam edilecek personelinin brüt asgari ücreti kadar hibe söz konusudur. Temel Bilimler: Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik

Ar-Ge veya Tasarım Merkezi; yurt içinde Ar-Ge faaliyetlerinde bulunan, yeterli Ar-Ge veya Tasarım birikimi olan, aynı bina ve yerleşke içinde yer alan ve işletmenin organizasyon yapısında ayrı bir birim olarak örgütlenmiş yapılardır.

Aralarındaki en temel fark Ar-Ge merkezlerinde en az 15 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli gerekirken, Tasarım merkezlerinde en az 10 tam zaman eşdeğer personel gerekliliğidir.

Diğer önemli bir fark Ar-Ge merkezlerinde temel bilimler desteği söz konusu iken Tasarım merkezlerinde bu destek söz konusu değildir.

Son olarak Ar-Ge merkezlerinde herhangi bir lisans mezunu Araştırmacı statüsünde yer alabilirken, Tasarım merkezlerinde yalnızca Mühendislik ve Mimarlık Fakülte mezunları ve bakanlığın yayınlamış olduğu bölüm mezunları nitelendirilmektedir.

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri, teknoloji ve insan kaynaklarına yapılan yatırımların, teknolojik gelişmişlik, yüksek rekabet gücü ve yüksek refah seviyesi olarak geri döndüğü anlayışıyla hazırlanan 5746 sayılı Kanun kapsamında kurulmakta ve faaliyet göstermektedir.

 • Ar-Ge ve Tasarım projelerinin hali hazırda konu, bütçe, kaynak, süre vs. kırılımında mevcut olması ve bu projelerin efektif yönetiliyor olması,
 • Ar-Ge ve Tasarım faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleşiyor olması,
 • Yeterli düzeyde Ar-Ge proje yönetimi veya Tasarım faaliyetlerine ilişkin birikim ve kaynağının bulunması,
 • Araştırmacı, Tasarımcı veya Teknisyen statüsünde Ar-Ge veya Tasarım Personeline sahip olunması,(Ar-Ge Merkezi için en az 15 Tam Zaman Eşdeğer, Tasarım Merkezi için en az 10 Tam Zaman Eşdeğer)

**Araştırmacı: En az lisans mezunu personel, Teknisyen: Meslek lisesi veya MYO’ların Fen, Sağlık, Tasarım, Teknik programlarından mezun personel, Tasarımcı: Mühendislik, Mimarlık ve bakanlığın yayınladığı bölümlerden mezun personel

**Tam zaman eşdeğer kavramı: 1 personelin 1 ay süreyle tüm eforunu Ar-Ge veya Tasarım faaliyetlerine ayırması 1 tam zaman eşdeğere denktir. Aynı şekilde 2 personelin 1 aylık eforlarının yarısını Ar-Ge veya Tasarım faaliyetlerine ayırması yine 1 tam zaman eşdeğere karşılık gelmektedir. 

 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezi personelinin fiziki kontrolünü yapabilecek mekanizmaya sahip olunması ve bu bağlamda Ar-Ge Merkezlerinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekan içinde yer alması diğer koşullar arasında yer almaktadır.

Solvitech Proje olarak Ar-Ge ve Tasarım Merkezi danışmanlığımız çerçevesinde, uygunluk ön analizi, başvuru öncesi ön hazırlıkların gerçekleştirilmesi, başvuru dosyasının hazırlanması ve Ar-Ge Merkezi olduktan sonra Teknik-Mali sürdürülebilirlik konularında sizlere uçtan uca danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi konusuyla ilgili her türlü sorunuz için aşağıdaki formdan talep oluşturabilir, uzmanlarımızdan profesyonel destek alabilirsiniz.

Diğer destek ve hibe programları için tıklayınız.

SOLVITECH PROJE

Ar-Ge veya Tasarım Merkezi başvurusu, teknik ve mali sürdürülebilirlik konularında bize hemen ulaşın!