Solvıtech

TÜBİTAK 1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Tüm sektör ve teknoloji alanlarında yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projelerin desteklenmesine ilişkin geri ödemesiz hibe programıdır.

Ayrıca güncel dönem çağrı sayfasında belirtilen Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik konularında sunulan projelere öncelik verilmektedir. Dolayısıyla bu konulara uyan başvuruların kabul olasılığı oldukça yüksektir.

Tamamen geri ödemesiz hibe programıdır. Aynı zamanda herhangi bir üst limit bulunmamaktır. Yani proje bütçesini dilediğiniz gibi belirleyebilirsiniz. Programın destek oranı maksimum %75 oranındadır.

Bu destek kapsamında maksimum 36 aya kadar olan projeler desteklenmektedir.

KOBİ tanımına uyan ve katma değer yaratan bütün firmalar başvuru yapabilir. Bir diğer ifadeyle 250 kişiden az yıllık çalışanı olan, yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 250 milyon TL’den az olan bütün işletmeler başvurabilir.

Talebe bağlı olarak proje bütçesinin %25’i oranında ön ödemeden faydalanmak mümkündür.

Yılda iki kez başvuru almaktadır. Ocak, Şubat ayları ve Temmuz, Ağustos aylarında açılan özel çağrılara göre başvuru alınmaktadır.

  • Personel giderleri,
  • Seyahat giderleri,
  • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
  • Malzeme ve sarf giderleri,
  • Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,
  • Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri.
  • Projenin Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi Ve Yenilikçi Yönü
  • Proje Planının Ve Kuruluş Altyapısının Proje İçin Uygunluğu
  • Proje Çıktılarının Ekonomik Yarara Ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği

Özellikle son dönemde bu 3 temel kriter arasında ilgili proje çıktılarının Ekonomik yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği bir diğer deyişle Ticarileştirmesi daha fazla önem kazanmıştır. Ticarileşme izlemesine konu olan projeye ilişkin Ticarileşme Başarı Puanı (TBP) hesaplanacaktır. Firmanın projelerinden aldığı son 5 yıldaki TBP’lerin ortalaması Firmanın Ticarileşme Başarı Puanı (FTBP) olacak ve sonraki süreçte proje başvurularında değerlendirme kriterlerinden biri olacaktır.

TÜBİTAK 1501 ve 1507 desteklerinin ilk başladığı günden 2022 yılına kadar başvuruların yaklaşık %50’ si desteklenmiştir.

Solvitech Proje olarak 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı konusunda başvuru dosyasının hazırlanması, başvuru ve onay sürecinin yönetimi ve TÜBİTAK desteklerinden maksimum oranda faydalanmanız konusunda sizlere uçtan uca danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Diğer TÜBİTAK destek kalemleri için tıklayın!

Diğer hizmetlerimiz için tıklayın!

SOLVITECH PROJE

TÜBİTAK 1501 Destek Programından hemen yararlanmak ve detaylı bilgi almak için form doldurabilirsiniz!