Çok kısa bir tabirle Patent; Buluş veya kullanım hakkının hukuksal olarak kime ait olduğunu gösteren resmi belgedir. Bir diğer ifadeyle buluş konusu ürünün 3. Kişilerin patent süresince üretim, kullanım veya satışını engelleme hakkı olan belgedir. Bu sayede Ar-Ge faaliyetleri boyunca harcadığınız zaman, emek ve ekonomik harcamalarınızın karşılığını alabilmektesiniz.

Temel olarak bir buluşun patent belgesi alabilmesi için 3 önemli koşul vardır.

Yenilik: Dünya çapında gerçekten bir yenilik içermesi gerekiyor. Patent başvurusu öncesi yazılı, sözlü veya diğer metotlarla açıklanmamış olmalıdır.

Buluş Basamağı: Buluşun ilgili olduğu teknik konuda uzman kişi tarafından, tekniğin bilinen durumundan “açık bir şekilde” çıkartılamayacak nitelikte olmasıdır.

Sanayiye uygulanabilirlik: Söz konusu buluşun kuramsal olmak yerine pratikte uygulanabilir özellik taşıması anlamına gelmektedir.

HER BULUŞ İÇİN PATENT ALINABİLİR Mİ?

Patent Belgesi Alınamayacak Durumlar:

·        Keşifler, Bilimsel Teoriler ve Matematiksel yöntemler,

·        Zihni faaliyetler, iş faaliyetleri veya oyunlara ilişkin plan, kural ve yöntemler

·        Bilgisayar Programları***

·        Estetik niteliği bulunan mahsuller, edebiyat ve sanat eserleriyle bilim eserleri,

·        Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunumu ve iletilmesi,

·        İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak teşhis yöntemleri ile cerrahi yöntemler dahil tüm tedavi yöntemleri.

·        Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar.

·        Mikrobiyolojik işlemler veya bu işlemler sonucu elde edilen ürünler hariç olmak üzere, bitki çeşitleri veya hayvan ırkları ile bitki veya hayvan üretimine yönelik esas olarak biyolojik işlemler.

***Problem veya sistem analizi, program akış planı, kodlama aşamaları itibariyle bilgisayar programı patent korumasından yararlanamaz. Bununla birlikte bilgisayar programlarının Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki korumadan yararlanması mümkündür. Ancak, bir bilgisayar programı bir cihaz ile birlikte patent korumasına hak kazanabilmektedir. Örneğin, kelime işlem programları tek başına patentlenemez ancak bir bilgisayar programı ile aydınlatma sistemlerinin kontrolünün sağlanması patentlenebilir. (Amerikan Patent Ofisi yazılımları da patentle korumaktadır. )

Yukarıdaki bilgiler ışığında Patent Ön Araştırma süreci kritik öneme sahiptir. Dolayısıyla konusunda uzman bir Patent Vekili ile çalışmanız son derece önemlidir.

PATENT İLE FAYDALI MODEL ARASINDAKİ TEMEL FARKLAR

·        Patent Belgesi alım sürecinde yukarıda belirttiğimiz 3 ana koşul varken, Faydalı Model başvurularında Buluş Basamağı koşuluna gerek yoktur. Yani Yenilik ve Uygulanabilirlik kriterleri yeterlidir.

·        Faydalı Model, Patent başvurusuna göre daha hızlı ve daha az maliyetle alınabilmektedir.

·        Faydalı Modelin koruma süresi 10 yıl iken, Patent koruması 20 yıl boyunca geçerlidir.

·        Faydalı Model belgesi alma sürecinde kurum incelemesi bulunmamaktadır. Yalnızca yenilik araştırması yapılmaktadır. Ancak Patent’ te inceleme süreci bulunmaktadır.

·        Patent, Kimya, Eczacılık, Biyoteknoloji alanındaki yöntemler patent konusu olabilir ancak faydalı model konusu olamazlar.

HİZMET VERDİĞİMİZ ALANLAR

Solvitech Proje olarak aşağıdaki konularda hizmet vermekteyiz:

·        Patent Analiz Çalışması,

·        Patent veya Faydalı Model Başvuruları ve Süreç Takibi,

·        Patent İtiraz veya İhlal İşlemleri,

·        Patent Eğitim İşlemleri,

·        Marka, Tasarım ve Telif Hakkı Tescilleri,

Patent başvurunuzu ve patent süreç takibi işlemlerinizi alanında uzman Patent Vekilimiz aracılığı ile güvenle yapabilirsiniz. Patent süreçleriyle ilgili her türlü sorunuz için aşağıdaki form üzerinden talep oluşturabilir, uzmanlarımızdan profesyonel destek alabilirsiniz.

Diğer hizmetlerimiz için tıklayınız!

 

SOLVITECH PATENT

Patent ve Faydalı Model Başvurularınızı Uzman Patent Vekilimiz Aracılığı ile Güvenle Yapın!