Kişisel Verilerin Korunması ve İlgili Kişilerin Mahremiyetine Dair Aydınlatma Metni

Solvitech Proje, gerçek kişi müşterileri ve web sitesi kullanıcılarına ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesini amaçlamaktadır.

Web sitemizin ziyaretçisi veya şirketimizin gerçek kişi müşterisi olmanız sebebiyle Şirketimize bildirdiğiniz/bildireceğiniz ve/veya Şirketimizce haricen herhangi bir yoldan temin edilen kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla,

  • Kişisel verilerinizi işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
  • Şirketimize bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
  • E-Bülten üyeliği, en yeni çağrılar ve sektörel raporlarımızın iletilmesi, ürün ve hizmetlerimizin tanıtılması, görüşme taleplerinize yanıt verilmesi gibi konularda kişisel verilerinizin kullanılacağını, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’ nın öngördüğü şartlarda, yurt içi veya yurt dışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’ da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini ve KVKK’ da sayılan diğer işlemlere tabi tutulabileceğini bildiririz.

Aydınlatma Metni ile Solvitech Proje tarafından yürütülen faaliyetlerin KVKK’ da yer alan ilkelerle uyumlu olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesi benimsenmiştir.