Solvıtech proje

KOSGEB Yurt Dışı Pazar Destek Programı

KOSGEB Yurt Dışı Pazar Destek Programı’ nın kapsamı KOBİ ölçeğindeki firmaların yurtdışı pazarlara açılabilmesi, ihracat ve e-ticarete başlayan firma sayısının artırılmasına yöneliktir.

 • KOBİ ölçeğinde olmak,
 • Kurumun başvuru öncesinde Yurt İçi Marka Tescil Belgesi’ne sahip olması,
 • Proje bütçesi, son onaylı mali yıl net satış hasılatını geçmemesi,
 • İşletmenin son onaylı mali yılda ihracat yapmış olması (Ancak imalat sektöründe veya Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda yer alan sektörlerde gerekmez),
 • Proje başvurusu en az 2 farklı gider kaleminden oluşması,

KOSGEB Yurtdışı Pazar Desteğinde destek oranı %100 olup, bunun %70’i geri ödemesiz, %30’ u geri ödemelidir.  

Proje bütçesi üst limiti 300.000 TL’dir. Diğer bir ifadeyle destek üst limiti 300.000 TL’dir.

Proje süresi en az 8 ay, en fazla 24 ay ile sınırlandırılmıştır.

Zaman kısıtı olmayıp sene içerisinde herhangi bir zamanda başvuru yapılabilir. 

Sonuçlar başvuru sonrası yaklaşık 1 ay içerisinde açıklanmaktadır.

 • Personel Desteği,
 • Donanım Giderleri,
 • Yazılım Giderleri,
 • Tanıtım Desteği,
 • Yurt Dışı Fuar ve Seyahat Desteği (Konaklama ve Uçak),
 • Test, Analiz ve Belgelendirme Desteği,
 • Diğer Hizmet Alım Desteği
 • Proje başvuru formunda belirtilen amaç, hedef ve faaliyetlerin yeterliliği ve uyumluluğu,
 • Projenin kurumun hedeflerine, ihracat durumuna ve kapasitesine etkisi,
 • Firmanın geçmiş tecrübesi ve kaynak altyapısının uygunluğu, insan kaynağının yeterliliği,
 • Proje sonrası elde edilen kazanımların devamlılığını sağlayabilme,
 • Talep edilen destek kalemlerinin projenin uygulanmasında gerekliliği,
 • Proje bütçesinin giderlere göre tutarlı, dengeli ve uyumlu olması,
 • Potansiyel risk ve bu riskler meydana geldiğinde alınacak önlemlerin belirlenmesi

Solvitech Proje olarak KOSGEB Yurt Dışı Pazar Destek Programı konusunda projenizin mevzuata uygun olarak yazılması, başvuru dosyasının hazırlanması, başvuru ve onay sürecinin yönetimi, teknik ve mali raporlama ve KOSGEB desteklerinden maksimum oranda faydalanmanız konusunda sizlere uçtan uca danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

KOSGEB desteklerine ilişkin her türlü sorunuz için aşağıdaki formdan talep oluşturabilir, uzmanlarımızdan profesyonel destek alabilirsiniz.

Diğer destek ve hibe programları için için tıklayınız.

Tüm danışmanlık hizmetlerimiz için tıklayınız.

SOLVITECH PROJE

KOSGEB Yurt Dışı Pazar desteğinden hemen yararlanmak ve detaylı bilgi almak için form doldurabilirsiniz!