Solvıtech proje

TÜBİTAK 1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge, Teknoloji ve Yenilik Destek Programı

TÜBİTAK 1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge, Teknoloji ve Yenilik Destek Programı, daha önceden belirlenen öncelikli alanlarda yer alan projelere yönelik bir destek programı iken son dönemde ağırlıklı olarak Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı (HAMLE) kapsamında başvuru yapılabilen destek programıdır.

HAMLE programı kapsamında Ar-Ge içeren proje faaliyetleri TÜBİTAK 1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge, Teknoloji ve Yenilik Destek Programı çerçevesinde desteklenmektedir.

HAMLE (Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi) programı hakkında ayrıntılı bilgiye hemen aşağıdaki linkten erişim sağlayabilirsiniz.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında sunularak desteklenen projelerde destek süresi Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı çağrı duyurusunda belirtilen proje süresi üst sınırı kadardır.

Geri ödemesiz hibe programıdır. Bu destek kapsamında üst destek limiti çağrı duyurusunda belirtilmektedir.

Destek oranı KOBİ’ ler için %75 oranında olup büyük işletmelerde %60 oranındadır.

TÜBİTAK 1511 desteği için açılan çağrıya uygun olan yerleşik tüm sermaye şirketleri proje başvurusunda bulunabilmektedir.

Talebe bağlı olarak ön ödemeden faydalanmak mümkündür.

Çağrı bazlı olduğundan güncel çağrılar takip edilmelidir. Açık çağrılar için hemen aşağıdaki linkten kontrol sağlayabilirsiniz.

https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/1511/icerik-acik-cagrilar

 

  • Personel giderleri,
  • Ulaşım giderleri,
  • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
  • Malzeme ve sarf giderleri,
  • Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,
  • Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri.
  • Projenin Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi Ve Yenilikçi Yönü
  • Proje Planının Ve Kuruluş Altyapısının Proje İçin Uygunluğu
  • Proje Çıktılarının Ekonomik Yarara Ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği,
  • HAMLE programı kapsamında belirlenen diğer kriterler,

Özellikle son dönemde ilgili proje çıktılarının Ekonomik yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği bir diğer deyişle Ticarileştirmesi daha fazla önem kazanmıştır. Ticarileşme izlemesine konu olan projeye ilişkin Ticarileşme Başarı Puanı (TBP) hesaplanacaktır. Firmanın projelerinden aldığı son 5 yıldaki TBP’lerin ortalaması Firmanın Ticarileşme Başarı Puanı (FTBP) olacak ve sonraki süreçte proje başvurularında değerlendirme kriterlerinden biri olacaktır.

TÜBİTAK TEYDEB desteklerinin ilk başladığı günden 2022 yılına kadar başvuruların yaklaşık %50’ si desteklenmiştir.

Solvitech Proje olarak TÜBİTAK 1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge, Teknoloji ve Yenilik Destek Programı konusunda başvuru dosyasının hazırlanması, başvuru ve onay sürecinin yönetimi ve TÜBİTAK desteklerinden maksimum oranda faydalanmanız konusunda sizlere uçtan uca danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

TÜBİTAK desteklerine ilişkin her türlü sorunuz için ilgili formdan talep oluşturabilir, uzmanlarımızdan profesyonel destek alabilirsiniz.

Diğer TÜBİTAK destekleri için tıklayınız.

Diğer hizmetlerimiz için tıklayınız.

SOLVITECH PROJE

TÜBİTAK 1511 ve HAMLE Programından hemen yararlanmak ve detaylı bilgi almak için form doldurabilirsiniz!