Solvıtech proje

HAMLE Programı (Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi)

Kısaca HAMLE olarak ta bilinen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı hedeflenen odak sektörlere yönelik özellikle Sanayi Bakanlığına bağlı kuruluşların (TÜBİTAK, KOSGEB vs) destek ve teşviklerinin tek bir başvuru üzerinden yönetilebildiği özel bir programdır.

TÜBİTAK ve KOSGEB desteklerinden sadece KOBİ’ ler faydalanabiliyorken HAMLE programına büyük ölçekli kuruluşlar da başvuru yapabilmektedir.

Özetle; HAMLE programı sayesinde TÜBİTAK (TEYDEB 1511), KOSGEB (Stratejik Ürün Destek Programı) ve Yatırım Teşvik Belgesi gibi konularda tek başvuru ile çok geniş ölçekte Sanayi Bakanlığı desteklerinden faydalanabiliyorsunuz.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi (HAMLE) çağrı esaslı kapsamlı bir destek olup son açıklanan çağrılar Dijital Dönüşüm, Sağlık ve Kimya Ürünleri, Üretimde Yapısal Dönüşüm ve Mobilite konusuyla ilgilidir.

Güncel çağrı planına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.hamle.gov.tr/Home/CagriPlani

Ayrıca bir diğer önemli husus; HAMLE programına belirlenen odak sektör ve belirli ürün grupları için başvuru alınmaktadır. Odak sektörler: Kimya, Tıbbi Cihaz, Eczacılık, Bilgisayar, Elektronik ve Optik, Elektrikli Teçhizat, Makine ve Ulaşım Araçları sektörleridir. Öncelikli ürün listesi ise ilgili çağrı planı sayfasının alt kısmında yer almaktadır.

 • Ülkemizde yerleşik orta veya büyük ölçekli bütün sermaye şirketleri başvuru yapabilmektedir. Burada şirketin yabancı ortaklı olup olmadığının bir önemi bulunmamaktadır.
 • Hali hazırda başvuruya uygun açık bir çağrı olmasının yanı sıra bu çağrının şirketin ana faaliyet konusuna uygun olması gerekmektedir. Bir diğer ifade ile odak sektörlerin birinde faaliyet gösterilmesi
 • Toplam yatırım tutarı 10 Milyon TL ve üzerinde olmalıdır. (AR-GE ve yatırım toplam tutarı)
 • Toplam proje bütçesi veya yatırım tutarının 50 milyondan az olması durumunda Stratejik Yatırım, 50 milyonu geçmesi durumunda Proje Bazlı Desteğe başvuru yapılabilmektedir.
 • Öncelikli ürün listesinde yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırım projesi olmalıdır.
 • Başvuru süreci ön başvuru ve kesin başvuru olmak üzere 2 aşamadan oluşmaktadır. Ön başvuru kabulü alınmadan kesin başvuru yapmak mümkün değildir.

HAMLE programı kapsamında 4 destek alanı söz konusudur. Hedeflenen toplam proje bütçesi veya yatırım miktarına göre kendisine uygun destek kalemlerine başvuru yapabilmektedir. Ayrıca her destek kaleminin destek oranı, süresi, destek miktarı ve sunduğu avantajlar değişiklik göstermektedir. Biz aşağıda olabildiğince sade olarak bunu açıklamaya çalışacağız.

4 ana destek alanı şunlardan oluşmaktadır:

 • Proje Bazlı Destek, (Toplam Proje Bütçesi veya yatırım miktarının 50 Milyon TL’ yi aşması durumunda bu kapsamda başvurulabilir)
 • Stratejik Yatırım Desteği, (Toplam Proje Bütçesi veya yatırım miktarının 50 Milyon TL’den az alması durumunda bu kapsamda başvurulabilir)
 • TÜBİTAK AR-GE Desteği, (Her 2 durumda da başvuru yapılabilir)

TÜBİTAK 1511 Desteği kapsamında personel, seyahat, teçhizat, yazılım, danışmanlık ve diğer Ar-Ge proje giderleri desteklenmektedir. Detaylı Bilgi için ilgili linkten TÜBİTAK 1511’i inceleyebilirsiniz.

 • KOSGEB KOBİ Desteği, (Her 2 durumda da başvuru yapılabilir)

KOSGEB Stratejik Ürün Desteği kapsamında makine-teçhizat, yazılım, personel, referans numune gideri, hizmet alımları desteklenmektedir. Bu desteğin detaylarına ilgili linkten ulaşabilirsiniz.

*Toplam proje bütçesine göre Proje Bazlı Destek veya Stratejik Yatırım Desteğinden uygun olan seçilmelidir. 2’si arasındaki farkları aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.

 

Destek Unsurları

Stratejik Yatırım

Proje Bazlı

KDV İstisnası

Var

Var

Gümrük Vergisi İstisnası

Var

Var

Vergi İndirimi

Yatırıma Katkı Oranı: %50

Vergi İndirim Oranı: %90

Yatırıma Katkı Oranı: %200

Vergi İndirim Oranı: %100

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

7-10 Yıl (Asgari Ücret)

10 Yıl (Brüt Ücret)

Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği

5-7 Yıl (Asgari Ücret)

Yok

Gelir Vergisi Stopajı Desteği

10 Yıl (Asgari Ücret)

300-500 Kişi

10 Yıl (Asgari Ücret)

Kişi Limiti Yok

Faiz ve Kar Payı Desteği

8-10 puan TL kredi faiz indirimi,

2 puan Döviz kredi faiz indirimi,

Yatırımın %20’ si

Üst Limit: 50 Milyon TL

10 Yıla Kadar Limit Yok

Yatırım Yeri Tahsisi

Var

Var

KDV İadesi

Var

Var

Enerji Desteği

Yok

10 Yıl – Enerji Giderinin Yarısı

Nitelikli Eleman Desteği

Yok

20 x Brüt Asgari Ücret – 5 Yıl

Sermaye Desteği

Yok

Var

Kamu Alım Garantisi

Yok

Var

HAMLE Genel Değerlendirme Kriterleri

 • Ülkemizin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını karşılayabilme,
 • Ülkemizde üretim kapasitesi yetersiz olan ürünlerde arz güvenliğini sağlayabilme durumu,
 • Ülkemizin teknoloji açığı olan alanlarda teknoloji kapasitesini geliştirme durumu,
 • Dış ticaret açığı verilen alanlarda ithalat bağımlılığını azaltma,
 • Yüksek katma değer içeren bir çözüm olması,
 • Ülkemizde üretimi kısıtlı olan yeni nesil teknolojiler kullanılarak üretim yapılmasını sağlayabilme,
 • Farklı sektörlerde ülkemize rekabet gücü kazandırabilme yönü,
 • Etkileşimde olduğu sektörlerde teknolojik dönüşümü hızlandırma ve bu sektörlerin gelişimine katkı sağlayabilme,
 • Yenilikçi ve Ar-Ge’ye dayalı yatırım olması,
 • Cari işlemler dengesini olumsuz etkileyen ve hammadde sıkıntısı yaşanılan sektörlerde gerçekleştirilecek yüksek katma değerli işlenmiş ürünlerin üretimine yönelik yatırım olması,
 • Ülkemizin hammadde potansiyelinin değerlendirilmesine olanak sağlayan entegre üretime yönelik yatırım olması,
 • Mali yeterliliğe sahip olma durumu,
 • Proje paydaşının alım taahhüdü ile talep bakımından desteklenmiş veya ulaşılabilir, yeterli ve gelişen pazar potansiyeline sahip ürünlerin üretilmesine yönelik olması,

KOSGEB KOBİ Desteği Değerlendirme Kriterleri

Hali hazırda Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi (HAMLE) çağrısı kapsamında ön kabul alındığı için toplanacak kurul ağırlıklı olarak ilgili yatırım projesine ait gider kalemlerinin tür, miktar, süre ve tutar açısından yatırıma uygunluğuna göre karar verir

Detaylar için KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı sayfasını inceleyebilirsiniz.

TÜBİTAK AR-GE Desteği Değerlendirme Kriterleri

 • Girişimcinin eğitimi, yeterliliği, tecrübesi, bilgi birikimi ve niteliği,
 • Girişimcinin iş modeline hakimiyeti, iş modelinin tutarlılığı ve sürdürülebilirliği,
 • Girişimci ve ortakları arasındaki işbirliği, görev dağılımı ve uyum,
 • Çalışan personelin niteliği, iş modelinin yeni istihdamlara kapı aralaması,
 • Talep edilen desteklerin işletmenin konusuna doğrudan etkisi, gerekliliği ve maliyetlerin uygunluğu,
 • İşletmenin gelir gider dengesinin uyumu, müşteri grubu ve Pazar açısından başarılabilme durumu,

Detaylar için TÜBİTAK 1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge, Teknoloji ve Yenilik Destek Programı sayfasına göz atabilirsiniz.

Solvitech Proje olarak HAMLE Programına ilişkin analiz, fizibilite, projelerinizin hazırlanması, başvuru süreçleri, teknik ve mali sürdürülebilirlik gibi bütün aşamalarda uçtan uca sizlere hizmet vermekteyiz.

Detaylı bilgi almak için form üzerinden talep oluşturarak uzmanlarımızdan profesyonel destek alabilirsiniz.

Diğer destek ve hibe programları için için tıklayınız.

Tüm danışmanlık hizmetlerimiz için tıklayınız.

SOLVITECH PROJE

HAMLE Programı teşvik ve desteklerinden hemen yararlanmak ve detaylı bilgi almak için form doldurabilirsiniz!